Yaratıcı Drama Eğitimi

KURS SÜRESİ VE SAATİ : 320 SAAT - 3 AY
SERTİFİKA TÜRÜ : Üniversite Onaylı - Avrupa Onaylı
MEZUNİYET DURUMU : İlk Öğretim
FİYAT : ₺ 1700 - ₺ 1100

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır. Yaratıcı drama insanların kendini daha iyi ifade edebilmesine yardımcı olur, empatik düşünceyi geliştirir, en önemli faydalarından biri yaratıcılığı geliştirmesidir, çünkü verilen bir olayı ya da problemi doğaçlama olarak canlandırırız ve üzerine çözümler üretiriz. Yaratıcı Drama ne değildir? Yaratıcı drama tiyatro değildir, herhangi bir metne dayalı çalışma yapılmaz. Yaratıcı drama eğitimimizde tiyatroda kullanılan çeşitli tekniklerden de faydalanarak, tartışılmak istenen konu grup içinde canlandırılır. Rolde deneyimleme hedeflenir. Sonuç değil süreç odaklıdır. Yaratıcı drama oyunculuk eğitimi değildir.

Öğrencilerimiz süreç boyunca çeşitli canlandırma ve doğaçlama deneyimleri edinmesiyle beraber bu etkinliklerde herhangi bir “oyunculuk” beklenmez. Öğrencilerimizin, öncesinde herhangi bir deneyime sahip olması gerekmediği gibi, sonrasında da herhangi bir oyunculuk tecrübesi kazanmış olması gibi bir beklenti yoktur. Yaratıcı drama, oyun oynamak değildir. Oyun, yaratıcı dramanın en önemli unsurlarından biri olmak ile beraber kullanılan her oyun belirli bir hedef doğrultusunda, lider tarafından belirlenmiş kazanımları elde etme yolunda bilinçli bir şekilde planlanır ve sürece dahil edilir.

YARATICI DRAMA EĞİTİMİNİN AMACI NEDİR?

Yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı drama eğitimi sertifikasının genel amaçları; • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlar. • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme • İletişim becerileri geliştirme • Kendini tanıma • Problem çözme becerilerini geliştirme • Dil becerilerini geliştirme • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak • Hayal gücünü geliştirme • Dinleme becerilerini geliştirme • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek • Bireylerde grup planlaması grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir. YARATICI DRAMA EĞİTİMİNİ KİMLER ALABİLİR? • MEB’de Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında egzersiz açabilirsiniz. • 6.7. ve 8. sınıflarda Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirsiniz. • Tüm branş öğretmenleri • MEB Kurumlarında 9 Sayılı Karar ve 2010/49 Sayılı DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI kapsamında egzersiz açabilirsiniz. • İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilirsiniz. • Okul öncesi öğretmenleri • Yeni mezun öğretmenler • Yaratıcı drama eğitmenliği yapmak isteyenler • Çocukları için kaliteli vakit geçirmek isteyen ebeveynler • Milli eğitim bakanlığına bağlı resmi veya özel okullardaki tüm öğretmenler YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN KİŞİLER NERELERDE ÇALIŞABİLİR? • Çocuk Kulüplerinde yaratıcı drama öğretmeni olarak • Organizasyon Şirketlerinde • Eğitim ve Danışmanlık merkezlerinde yaratıcı drama eğitmeni olarak • Dernek ve Kurs merkezlerinde yaratıcı drama eğitimi eğiticisi olarak • Özel okul öncesi kurumlarında yaratıcı drama eğitimi eğitmeni olarak • Eğitim bilimlerin de yaratıcı drama liderliği eğitmeni olarak • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti veren yerlerde yaratıcı drama eğitmeni olarak • Sosyal hizmetler de yaratıcı drama liderliği eğitmeni olarak • İşitme, görme, zihinsel, konuşma, otistik engelli çocukların eğitimlerinde yaratıcı drama eğitmeni olarak • Kültürler arası çalışmalar da yaratıcı drama öğretmeni olarak • Ev kadınlarına yönelik çalışmalar da yaratıcı drama eğitimi eğiticisi olarak YARATICI DRAMA EĞİTİMİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ KAZANIMLARI NELERDİR? • Oyun oynanarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. • Çocuğun düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir. • Çocuklarda estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur • Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. • Çocukta olay olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur. • Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığı ile çocuk olaylar ve durumları bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenmeyi sağlar. • Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğu için çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur ve çocuğun sosyal gelişimini hızlandırır. • Yapılan drama etkinliğinde duygular da yansıtıldığından çocuğun duygusal gelişimine katkıda bulunur. • Çocuğun empati kurma becerisini arttırır. • Yapılan drama etkinliklerinde konuların içeriği bakımından çocuğun ahlaki milli ve manevi duygularını geliştirir. • Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da drama etkinliğinde çocuklar eğlenir ve mutlu olurlar. • Sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkı sağlar.

Şimdi Başvurun