Kurslar

Aile Danışmanlığı yönetmeliği 04.09.2012 tarih ve 28401 sayısı ile Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın girişimi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 15.11.2012 tarihinde Aile Danışmanlığı müfredatını yayınlayarak bu eğitimi Türkiyede hayata geçirmiş oldu. Bakanlık çok kapsamlı bir müfredat hazırlayarak kadın erkek ilişkileri ve çocuklar üzerine geniş değerlendirmelerin olduğu eğitimler verilmeye başlandı.
Türk İşaret Dili nedir? TİD kurs programı, işitme yetersizliği ile dil ve konuşma yetersizliği olan bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konuşma dilinden farklı olan fakat belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerin kullanıldığı görsel bir dildir.
Öğrencilerimiz eğitim sonunda Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerilere, alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip, Mesleğin gerektirdiği işleri, Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip, Türk İşaret dilindeki harfleri ve işaretleri öğrenerek doğru uygulama yapabilecektir. Türk İşaret Dilini öğretebilecek, İstenildiğinde konu hakkında TİD’le yorum ve tercümanlık yapabilecektir.
Emlak ve gayrimenkul alanında resmi olarak çalışmak için gerekli olan 120 saatlik MEB onaylı Emlak Danışmanlığı sertifikasını, Uzaktan Eğitim ile Türkiye'nin her yerinden alabilirsiniz.
Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir. Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır.
Öğrencilerimiz eğitimi tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınava katılarak, başarılı oldukları takdirde KPSS atamalarında ya da kamuda görevde yükselmede istenilen 6225 kodlu MEB onaylı Bilgisayar İşletmenlik sertifikasını alabilirler.
Öğrencilerimiz eğitimi tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınava katılarak, başarılı oldukları takdirde Belediyelerde, Bakanlıklarda ya da KPSS atamalarında istenilen 400 Saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Programcılık Sertifikası (Çözümleyici/Teknik Kadro için) alabilir.
Bu eğitimde katılımcılar, yetişkin eğitiminin temel ilkelerini kavrayabilecek, yetişkin eğitimiyle öğrenme bağlamı arasında bağ kurabilecek, eğitim ihtiyaç analizi oluşturabilecek ve uygulayabilecek, etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemesi tasarlayabilecek, eğitim sunumunda nelere dikkat etmesi gerektiğinin farkına varabilecek, zor katılımcılarla başa çıkabilecek, katılımcı merkezli, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programı dizaynının ve sunumunun nasıl yapılacağının farkındalığını yaşayabilecek ve eğitim sonrası etkin bir değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir.
Oyun Terapisi Nedir? Oyun çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimine yardımcı olmaktadır. Çocuklar oyun ile dış dünyayı tanır, hayata dair denemeler yapar, hayal ile gerçeği ayırt edebilmeyi öğrenir. Kısacası hayatla mücadele etmeyi deneyimler. Bu anlamda oyun, çocukların duygu ve düşüncelerini kolaylıkla ifade edebildiği en uygun dildir. Oyun çocukların gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda mutlu eder.
Siz Değerli Kursiyerlerimize Özel. Hasta Kabul Sekreterliği ve Danışmanlığı Üniversite Onaylı Uzaktan Eğitim Sertifika Programı ile yepyeni bir Mesleki Eğitim Fırsatı! Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlar? Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; - Devlet hastanelerinde (sözleşmeli) - Üniversite ve araştırma hastanelerinde (sözleşmeli) - Özel hastanelerde (kadrolu) - Sağlık ocaklarında - Aile hekimleri merkezlerinde - Polikliniklerde - Tıbbi laboratuvarlarda - Diş hekimleri muayenehanelerinde, - Tıp merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilmektedir.
Disleksi nedir? Normal ya da normal üstü zekaya sahip kişinin farklı öğrenme ve düşünmesine neden olan okuma, yazma ve aritmetik öğrenimindeki güçlü ve zayıf yanlarının gözlemlendiği bir okuma bozukluğudur.
Montessori eğitimi, temeli bireysel eğitime dayanan ve Maria Montessori tarafından geliştirilmiş bir eğitim modelidir. Dünyada en iyi eğitim modeli olan ve 100 yılı aşkın süredir uygulanan Montessori eğitimi, son zamanlarda ülkemizde de çok sık duyulmaktadır.
Kurs; hasta ve yasli hizmetleri sektöründe istihdam edilecek hasta bakimi ve yasli hizmetleri elemanlari yetistirmek üzere hazirlanmiş bir içeriğe sahiptir. Bu kursun genel amacı; kisilerin hasta veya yaslilik süresi içerisinde de kaliteli bir hayat sürdürmesine yardimci olacak elemanlar yetistirmektir.
Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanlığı Sertifikası ile Neler Yapabilirsiniz? • Aile ve Sosyal Yaşam Danışmanı unvanını alacaksınız. • Bireylere birebir Yaşam Koçluğu yapabileceksiniz. • Özel okul, lise, kolej gibi kurumlarda öğrencilere ve ailelere hizmet verebilirsiniz.
Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.
“Geleceğe yön veren meslek: Dış Ticaret Uzmanlığı” Dünya’da 18 Trilyon Dolar’a, Türkiye’de 400 Milyar Dolar’a ulaşan ticaret hacmi, dış ticaret sektörünün ne denli süratle gelişmekte olduğunun göstergesidir. Ülkemizde yüzbini aşkın firma ithalat ve ihracat yapmakta, bu hızlı gelişim, sektör kurum ve kuruluşlarının dış ticaret alanında çalışacak kalifiye personele olan ihtiyaçlarını artırmaktadır.
Özel Eğitimde Yardımcı Eleman Yetiştirme Kursu Eğitimi (270 Saatlik) Özel eğitim alanında, zihinsel engelliler için gelişim, eğitim ve bakımında profesyonel mesleki eğitim almış M.E.B. onaylı sertifikalı Eğitmenlere ihtiyaç vardır.
Uzaktan Eğitim sistemi ile Robotik Kodlama eğitimi ve sertifika programı ile geleceği kodlamaya hemen başlayın! Eğitmenimiz Robotik Kodlama eğitimine yönelik hazırlanmış ders kitabı temel alınarak, konular "Uygulamalı" olarak işlenmektedir..
Yaşam Koçu bir LİDER'dir. Sizin yaşamınıza liderlik eder. ''Yaşam koçu bize yapabileceklerimizi yaptıran kişidir'' Yaşam koçu bize ayna tutar. Kendi özelliklerimizin farkına varırız. Öncelikle kaygılarımızın gereksizliğini, nefretimizi kontrol etmemiz gereğini anlatır, sayesinde öfkemizi işe ve üretime yönlendiririz.
Profesyonel Öğrenci Koçluğu Sertifika Programının amacı, öğrencilerle çalışan öğretmenlerin, pdr uzmanlarının veya eğitmenlerin çalışmalarında koçluk tekniklerini uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Tiyatro, insan hayatında geçmiş, geçebilecek olayların, benzetme yoluyla belli yerlerde bir seyirci topluluğu önünde canlandırılması sanatıdır. Tiyatro eğitimi alan öğrencilerin öz güvenleri artar.
İnşaat sektörünün ilerlemesi ile birlikte küçük müstakil evlerden apartmanlara, sitelere ve son on yıldır yeni bir yaklaşım olan gayrimenkul projelerine (konut, ofis, AVM’nin bir arada olduğu karma projelere) geçiş olmuştur. Apartman ve site yönetimlerinde profesyonel hizmet beklentisine olan talebin artması, kalabalık sitelerde hizmetlerin yoğunlaşması, kat maliklerinin ve site sakinlerinin beklentisine cevap verebilmek için ciddi mesai harcanması zaruriyeti karşısında yeni bir meslek dalı da kendini gösteriyor.
Günümüzde firmaların başarılarına en çok etki eden faktörlerin başında ticari ilişkilerinde ve müşteri ilişkilerinde etkinlik gelmektedir. Bu etkinliğin sağlanması amacıyla hazırlanan MEB ONAYLI HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ, katılımcıların uygulamalı olarak temel kavramlar, yararlanılan yöntemler ve araçlar, satış ve pazarlama, etkili konuşma, beden dili, etkili sunum teknikleri, halkla ilişkiler bütçesinin planlanması vb. tüm konularda istenilen uzmanlık seviyesini elde etmelerini sağlamaktadır.
Avrupa Konseyi yeni adı ile Avrupa Birliği tarafından tüm üye ülkelerde kişisel verilerin aynı standartlarda korunması ve sınır ötesi veri akışı ilkelerinin belirlenmesi amacıyla “Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme”, 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya açılmış ve ülkemiz tarafından da Avrupa Birliği Üyelik Kapsamı dahilinde imzalanmıştır.
Hikaye Anlatıcılığı nedir? “Kelimeler bir fikir, hikâyeler ise bir bakış açısı ifade ederler.” Hikâye anlatma, sosyal bir dünya yaratmayı ve paylaşmayı amaçlayan benzersiz bir insan eylemidir. Hikâye; bir hikâye anlatıcısı, bir anlatı ve bir dinleyen bir araya geldiğinde oluşur.
Çocukları tanımada ve onların ruhsal yapılarını öğrenmede en etkili yöntemlerden biri resim analizidir. Küçük yaştaki çocuklar görüşme esnasında sözel olarak ifade etmede zorlandıkları olay ve olguları resimlerine daha kolay yansıtabilirler. Belirli bir kas olgunluğuna erişen çocuğun yaptığı karalamalar onun iç dünyası ve zihin yapısı hakkında bilgiler verir. Resim Analizi nedir? Çocukların çizmiş oldukları resimleri “resim” deyip geçmemek gerekir.
Ağaç yaşken eğilir, atasözü çocuk gelişimini en iyi şekilde açıklamaktadır. Türkiye’yi ileriye taşıyacak, önemli buluşlara imza atacak nesiller yetiştirmek istiyorsak, onların çocukluk dönemlerinde gerekli donanımlara sahip olmasını sağlamalıyız.
TÜRKİYE'DE İLK... Çağrı Merkezi Hizmetleri Eğitimi.
İşaret dili eğitiminin en önemli bölümü olan jargon eğitimi, işitme engellileri anlamak ve simültane çeviri yapmak için mutlaka almanız gereken bir eğitimdir.
Otel İşletmeciliği Kursu Uzaktan Eğitim Sertifika Programı
Pazarlama Yönetimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı
Satranç Uzaktan Eğitim Sertifika Programı
Sigortacılık Uzaktan Eğitim Sertifika Programı
Tıbbi Mümessillik Uzaktan Eğitim Sertifika programı
Diş Hekimi Asistanlığı Uzaktan Eğitim Sertifika Programı
Ezane Yardımcılığı Uzaktan Eğitim Sertifika Programı
NLP DAP ile Aşk ve İlişki Programı
NLP DAP ile Başarı Koçluğu Programı
NLP DAP ile Cinsellik ve Kaliteli Yaşam Programı
NLP DAP ile Pazarlama Programı - 1 -
NLP DAP ile Pazarlama Programı - 2 -
NLP DAP ile Pazarlama Programı - 3 -
NLP DAP ile Sınav Kaygısını Yenme
NLP DAP ile Master Practitioner Programı
NLP DAP ile Theta 777 E Temel Seviye
NLP DAP ile Theta 777 E İleri Seviye
Anlayarak hızlı okuma uzaktan eğitim sertifika programı
Doula Eğitimi Sertifika Programı Dünyanın pek çok farklı noktasında doğum yapan kadınların en büyük destekçileri arasında doulalar yer almaktadır.
Bebek Bakımı Eğitimi Sertifika Programı
Emzirme Danışmanlığı Bebeklerin beslenmesinin en sağlıklı ve en verimli yolu emzirmekten geçer.
Bebek Masajı Eğitimi Bebeklerin sağlıklı büyümelerinde en büyük yardımcınız bebek masajıdır.
Toplam 1 sayfa içerisinde 1. sayfayı görmektesiniz.
1